Ekologiczne zabawy dla dzieci

Eko zabawy, coraz bardziej popularne i chętnie wykorzystywane już w młodszych grupach przedszkolnych mają na celu w atrakcyjny sposób zainteresować dzieci problemami środowiska naturalnego oraz uwrażliwić je na potrzeby roślin i zwierząt. Dzieci, które już od najmłodszych lat uczone są empatii i wrażliwości, łatwiej i szybciej przyswajają sobie wiedzę potrzebną do tego, aby żyć świadomie w stylu eko, włączać się na miarę swoich możliwości i potrzeb w ochronę środowiska naturalnego oraz systematycznie powiększać swoją wiedzę związaną z szeroko rozumianą ekologią. Ekologiczne zabawy dla dzieci pozwalają świadomie kreować eko świat maluchów począwszy od najbliższego otoczenia i nauki prostych czynności, które wpisują się w kategorię eko. Wybór odpowiedniej eko zabawy zależy od wieku, a tym samym możliwości percepcyjnych dziecka.

Eko zabawy dostosowane do wieku i świadomości dziecka

Niemowlęta i dzieci najmłodsze zaczynają poznawać świat w towarzystwie rodzica, warto zatem jak najwięcej czasu spędzać z dzieckiem na łonie przyrody możliwie nie skażonej działalnością człowieka. Lasy, łąki, jeziora to doskonałe miejsca na spacery czy dłuższe wyprawy z dzieckiem, któremu można w prosty sposób opowiadać o poszczególnych elementach otaczającego świata.

Ciekawe świata dzieci przedszkolne są otwarte na rozmaite ekologiczne zabawy, zarówno ruchowe, jak i statyczne, dzięki którym mogą poznawać zasady ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Oprócz zorganizowanej na możliwości maluchów akcji sprzątania świata, obserwacji i dokarmiania zwierząt, dobrym pomysłem jest spacer po lesie lub parku i wspólne zbieranie „darów natury” – liści, drobnych gałązek, szyszek czy fantazyjnych korzeni, które później można wykorzystać do rozmaitych prac plastycznych propagujących ochronę środowiska. Innym, doskonałym i szczególnie atrakcyjnym dla dzieci pomysłem jest wspólne budowanie karmników, które następnie zostają zawieszone na drzewach w przedszkolnym ogrodzie lub parku, dzięki czemu dzieci maja okazje obserwować i uczyć się podstawowych nazw ptaków. Przygotowywanie kolb z ziaren i kukurydzy oraz szyszek napełnionych ziarnami to doskonała nauka tego, jak należy troszczyć się o ptaki stanowiące istotną część ekosystemu.

Zabawy ruchowe rozwijające dziecięcą eko świadomość

Ekologiczne zabawy dla dzieci to również wszelkie zabawy ruchowe, najlepiej na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem jest połączenie ruchu i zabawy z funkcją edukacyjną, czego przykładem mogą być mini – gry terenowe, w których dzieci naśladują ptaki, zwierzęta leśne oraz ich naturalne odgłosy i zachowania. Istotnym tematem w dzisiejszych czasach jest segregowanie śmieci, dlatego warto zorganizować maluchom eko zabawy związane z nauką segregacji oraz kolorystyką obowiązującą w przypadku prawidłowej segregacji.

Ekologiczne zabawy i działania propagujące dbałość o środowisko naturalne można wykorzystać praktycznie na każdym etapie rozwoju dziecka, dostosowując poziom trudności do indywidualnych potrzeb. Dom rodzinny, przedszkole i szkoła to odpowiednie miejsca do krzewienia świadomości ekologicznej każdego dziecka, a współpraca w tym zakresie pozwoli wychować nowe, zorientowane na ochronę zasobów naturalnych pokolenie.

Przeczytaj artykuł kolejny artykuł: Ekologiczne wychowywanie dziecka już od pierwszych chwil życia.